Swe

Речёвка БРАВАДА от ██.██.1969:

Låt mig förtälja, om den mäktigaste här någonsin skådad,
en här fruktad av såväl jätte som av gud, en här av män hårda som stål,
en här vars hjärtan ej känner fruktan, en här av män gjutna i blod,
över haven seglade de, bortom haven segrade de, med eld och död härjade de,
med yxa, svärd och spjut och sköld, männen som segrar i eld,
Stiftelsens män, stöpta i stål och blod och död.

Расскажу я о рати огромнейшей, что доводилось видать мне,
Рати той, перед кем трепетали гиганты и боги, той рати мужей из железа,
Рати тех, кто не ведают страха, той рати мужей из плоти.
Добирались за море, покоряли за морем, разоряя, губя и сжигая,
С топором и мечом, копьём и щитом, те мужи, что в огне побеждали,
Люди Фонда, те что из железа, из крови, из смерти.


Пока не указано иное, содержимое этой страницы распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License